ơn!'; } ?> Sử dụng hàm Sumif để tính tổng có điều kiện
Sử dụng hàm Sumif để tính tổng có điều kiện PDF Print E-mail

Thông tin liên quan

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy 2014

Tuyển sinh ngành sư phạm màm non hệ chính quy

 


Như đã nói ở trên, Sumif là một hàm tính tổng có điều kiện.

Vậy khi nào ta sử dụng hàm Sumif  và cách sử dụng như thế nào?

- Sumif được dùng khi chúng ta cần tính tổng một cột nào đó trong bảng tính mà tổng này phải thỏa mãn điều kiện .

- Ví dụ : Ta tính tổng tiền công những nhân viên có thâm niên làm việc từ 4 năm trở lên

Capture

Cấu trúc của hàm Sumif : 

Sumif(range, criteria,sum_range) trong đó :

Range : Dãy các ô chứa điều kiện, trong ví dụ này là từ A3 đến A8 (A3:A8)

Criteria : Là điều kiện, nó có thể ở dạng số hay biểu thức, hay chữ. Trong ví dụ này, do yêu cầu là từ 4 năm trở lên, nên Criteria sẽ là “>=4”

Sum_range : Là các ô chúng ta dùng để tính tổng, trong ví dụ này là B3 đến B8 (B3:B8)

Vậy cách sử dụng hàm Sumif có thể tóm gọn qua 3 bước như sau :

1. Xác định cột chứa điều kiện

2. Xác định điều kiện

3. Cột tính tổng thỏa mãn điều kiện trên

Chú ý :

Nếu bỏ quan giá trị Sum_range thì các ô trong vùng Range sẽ được cộng.

Việc ghi nhớ cấu trúc của các hàm trong Excel sẽ giúp các bạn dễ hiểu được cách sử dụng các hàm hơn.

Quang Cường